Verschijningsdata 2022
HAVERKLAP
Haverklap is een uitgave van Pweb Solutions dat na het meest succes-volle online paardenme-dium Galop.be nu ook offline paardennieuws zal brengen.
Haverklap start beschei-den met twee edities per maand en brengt een uitgebreid nieuwsaan-bod over sport, fokkerij en achtergrondinfor-matie.

Pweb Solutions bvba
Volmolenweg 7
B-2450 Meerhout
www.pweb.be

Klantenservice
info@haverklap.be
T: +32 (0)14 86 01 32
F: +32 (0)14 23 61 57